Forskerworkshop

Den 7.-8. november 2013 afholdt vi en forskerworkshop i det Gamle Rådhus på Stændertorvet i Roskilde. Her deltog en række inviterede forskere fra bl.a. Danmark, England, Tyskland, Norge, Cypern og Rusland, med ekspertise indenfor udsatte børn og unge.

Med afsæt i en præsentation af projektets idé og de første resultater fra projektet, blev de deltagende forskere bedt om både at ’tænke sammen med projektets forskningsmedarbejdere’ og at være ’djævlens advokat’ på teoriudvikling og de foreløbige idéer til konkrete metoder. Dette bidrog både til den kreative tænkning og til kvalitetssikring af ’produkterne’.