Workshop 1: Voksne med personlig erfaringer med anbringelse

Om aftenen den 12. marts 2013 afholdt vi vores første workshop i København. På workshoppen deltog 14 voksne, der fra deres barndom alle havde personlige erfaringer med at være anbragt.

Det var en utrolig udbytterig og inspirerende workshop, hvor vi fik et rigtig godt indblik de være- og handlemåder, deltagerne havde oplevet at få kritik for eller selv havde oplevet som problematiske. Videre var det utroligt inspirerende at være vidne til den fælles idérigdom og kreative tænkning, der udspillede sig i gruppen, da alt det negative skulle vendes på hovedet og i stedet ses som ressourcer. Det er ikke altid let at se styrken eller ressourcerne i de ting, man selv har kæmpet med eller fået kritik for, men ved fælles kreativ tænkning nåede gruppen frem til mange spændende og nye måder at anskue problemstillingerne på. Til sidst blev der gruppevis udarbejdet anvisninger til, hvad de professionelle skal være opmærksomme på, for at disse ressourcer kan blive anerkendt, støttet og videreudviklet.

Vi fik på denne workshop rigtig meget med os til det videre arbejde i projektet. At inddrage en gruppe af voksne, der alle havde det til fælles at have personlige erfaringer med anbringelser fra deres barndom, viste sig særdeles relevant. Gruppen kunne, i kraft af deres personlige erfaringer, bidrage med en stor indsigt i hvilke adfærds- og handlemønstre hos udsatte børn og unge, der oftest bliver set som problematiske. Ligeledes kunne de, som gruppe, trække på egne og andres erfaringer med situationer eller konkrete kontekster (bl.a. fra voksenlivet), hvor netop disse adfærds- og handlemønstre kunne omsættes til en ressource.

Udover at vi i projektet fik meget med hjem, så virkede det ligeledes som om, at deltagerne kunne tage noget med sig derfra. Som et eksempel på dette kan fx nævnes, at en af workshopdeltagerne påpegede, at dette kunne bruges i forbindelse med udarbejdelsen af vedkommendes CV. Hvortil en anden deltager sagde, at ja, måske skulle det, at have været anbragt som barn, ligefrem være en kompetence i sig selv, som man kunne skrive på CV’et.