Publikationer

Et mylder af historier: Konstruktioner og forhandlinger af normalitet og afvigelse i fortællinger om børn og unge i udsatte positioner / Manon Alice Lavaud. Ph.d.-afhandling, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. (2018). Du kan læse afhandlingen her

Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner / Hanne Warming, Signe Fjordside, Manon Alice Lavaud. Akademisk Forlag (2017). Kan bestilles her.
I bogen indgår også følgende bilag og kopiark: “Den særlige ordbog”, “Vend-på-hovedet listen”, “Vend-på-hovedet Skema”.

“Comment faire place à une multiplicité de petits récits dans la recherche sur les jeunes en situation de vulnérabilité?”/ Manon Alice Lavaud, Sociétés et jeunesses en difficulté , 18 (2017). Kan læses online her.

”Exploring norms about citizenship in stories of young people with ’psychological vulnerabilities’ ” / Manon Alice Lavaud, i Hanne Warming & Kristian Fahnøe (red.) Lived citizenship on the edge of society , Palgrave Macmillan (2017).

”Jeg skulle lige pludselig til at være ’normal’”: konstruktioner af unge i risiko / Signe Fjordside, i Trine Wulf-Andersen, Reidun Follesø & Terje Olsen (red.), Unge, udenforskab og social forandring: nordiske perspektiver. Frydenlund Academic (2016).

”Unge som vidensaktører: metoder til inddragelse” / Signe Fjordside, Stine Lindberg, Helle Schjellerup & Mona Sommer, i Trine Wulf-Andersen, Reidun Follesø & Terje Olsen (red.), Unge, udenforskab og social forandring: nordiske perspektiver. Frydenlund Academic (2016).

“Playing with socially constructed identity positions: accessing and reconstructing children’s perspectives and positions through ethnographic fieldwork and creative workshops.” / Hanne Warming, i F. Esser, M. S. Baader, T. Betz, & B. Hungerland (red.), Reconceptualising Agency and Childhood: New perspectives in Childhood Studies (Kapitel 8, s. 119-132). London & New York: Routledge. (Routledge Research in Education; Nr. 161). (2016)

Litteraturreview om udsatte børn og unge / Kristine Lagoni, Manon Lavaud, Signe Fjordside & Hanne Warming (2014). Litteraturreviewet, som er en del af erfarings- og vidensindsamlingen i delprojekt 1, kan læses her.