Delprojekt 3: Følgeforskning

Følgeforskningen skal bidrage til en systematisk erfaringsopsamling, dels som afsæt for løbende refleksion og udvikling af metoden, dels med henblik på afsluttende analyse, afrapportering og formidling af erfaringerne til et bredere publikum (politikere, praktikere som ikke har deltaget i projektet, og offentligheden som sådan).

Følgeforskningen omfatter dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de praktikere (sagsbehandler, familieplejekonsulent, plejeforældre), der deltager i udviklingsprojektet, dels to kvalitative ph.d.-projekter. Det ene ph.d.-projekt fokuserer på de mange forskellige fortællinger omkring det enkelte barn/ung fra både praktikernes og børnenes perspektiver. Det andet ph.d.-projekt undersøger hvordan rammebetingelser både skaber muligheder og udfordringer i forhold til at arbejde med det dobbelte blik i praksis.

Derudover gennemføres ved udviklingsprojektets afslutning en række interviews med plejeforældre og plejebørn, samt en mundtlig opsamling og evaluering på de sidste refleksionsdage.

Delprojekt 3 gennemføres fra marts 2014 til og med august 2017. Formidlingen af resultaterne vil fortsætte efter projektets afslutning.

Projektet gennemføres af projektleder Hanne Warming, Ph.d.-studerende Signe Fjordside, Ph.d.-studerende Manon Lavaud samt de to studentermedhjælpere Sara Romme Rasmussen og Rosa Haumark Carlsen.