Delprojekt 3: Følgeforskning

Følgeforskningen skal bidrage til en systematisk erfaringsopsamling, dels som afsæt for løbende refleksion og udvikling af metoden, dels med henblik på afsluttende analyse, afrapportering og formidling af erfaringerne til et bredere publikum (politikere, praktikere som ikke har deltaget i projektet, og offentligheden som sådan).

Følgeforskningen omfatter dels en kvantitativ undersøgelse af samtlige implicerede sager, dels dybdegående casestudie af 24 sager.

Den kvantitative undersøgelse gennemføres via spørgeskemaer til de involverede praktikere (sagsbehandler, familieplejekonsulent, kontaktpædagog) ved opstart af et sagsforløb og igen efter to år, omhandlende barnets/den unges udfordringer og ressourcer. Det afsluttende skema vil desuden omfatte indikatorer på og vurdering af den konkrete udvikling.

Det dybdegående casestudie omfatter analyse af sagsakter samt kvalitative interview med barn/ung, plejeforælder/pædagog, tilsynsførende og sagsbehandler, i alt 96 interview.

Delprojekt 3 gennemføres fra marts 2014 til og med august 2017. Formidlingen af resultaterne vil fortsætte efter projektets afslutning.

Projektet gennemføres af projektleder Hanne Warming, Ph.d.-studerende Signe Fjordside, Ph.d.-studerende Manon Lavaud samt de to studentermedhjælpere Sara Romme Rasmussen og Rosa Haumark Carlsen.