Workshop 2: Professionelle, der arbejder med udsatte børn og unge

Om aftenen den 13. marts 2013 afholdt vi vores anden workshop i København. På workshoppen deltog 9 professionelle, der til daglig arbejder med udsatte børn og unge – familieplejekonsulenter, socialpædagoger, lærere mm.

Ligesom workshop 1, viste denne workshop sig at blive særdeles udbytterig. Produktiviteten og idérigdommen var virkelig høj i denne workshop – måske lidt ansporet af præsentationen af, hvor stor produktiviteten havde været på den foregående workshop, hvilket viste sig, at anspore et vist ’konkurrenceelement’ i arbejdet.

På denne workshop fik vi en stor indsigt i, hvordan det hele ses fra de professionelles side – fx hvilke handlemåder, de oplever, kan volde de unge problemer, hvilken adfærd, der vanskeliggør deres arbejde osv. Arbejdet med at vende det hele på hovedet og se ressourcerne i de kritiske beskrivelser, oplevedes på denne workshop en smule vanskeligere. Dette til trods, var der en stor vilje til at omfavne den præmis, at de udelukkende måtte se det positive i denne fase. Og det lykkedes gruppen at komme op med mange spændende og nye vinkler til at anskue det, ellers så problematiske, i et mere positivt lys.

Derudover gav denne workshop os øget indsigt i, hvilke udfordringer de professionelle står overfor i deres arbejde. Sidst men ikke mindst, kom der konkrete forslag til, hvordan eller hvor, man ville skulle starte, hvis man ønsker, at de professionelle skal kunne rustes til i højere grad at hjælpe de unge med at identificere og videreudvikle deres ressourcer.