Workshop 3: Unge der er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution eller på opholdssted

Den 10.-11. april 2013 afholdt vi vores tredje workshop. På workshoppen, der blev afholdt i et stort sommerhus på Falster, deltog 13 inspirerende unge i alderen 13-17 år. Fælles for deltagerne var, at de alle bor i en plejefamilie, på en døgninstitution eller på et opholdssted.

Ligesom de to foregående workshops, var det en meget inspirerende og udbytterig workshop, hvor vi fik et rigtig godt indblik i de være- og handlemåder, deltagerne havde oplevet at få kritik for, eller som de selv havde oplevet som problematiske. De unges input, ideer og erfaring rummer rigtig vigtig viden for projektet og vil blive formidlet videre til voksne, der arbejder med børn og unge, samt forskere, der arbejder inden for dette område.

Arbejdet i workshoppen resulterede i, at deltagerne udarbejdede 10 bud til voksne, der arbejder med udsatte børn og unge. Disse 10 bud havde til formål at pege på, hvad de professionelle skal være særligt opmærksomme på, for at børnenes/de unges særlige ressourcer kan blive anerkendt, støttet og videreudviklet. Som et eksempel på de unges arbejde og tanker er dette bud, som i hvert fald satte en del tanker og refleksioner i gang hos os i projektet og hos vores kollegaer, da det blev præsenteret på en forskerworkshop i Norge:

”Det farligste i verden er livet, så hvis man vil beskytte os mod det farligste, så skal vi beskyttes mod livet… hvilket betyder, at vi ikke lever livet!”

Videre var det utroligt inspirerende at være vidne til, hvor hurtigt de unge fandt sammen på kryds og tværs. De både hyggede, grinede, fjollede og arbejdede rigtig godt sammen, dette på trods af, at hovedparten af dem aldrig havde mødt hinanden før. Det kan være en udfordring på så kort tid at finde sig selv en helt ny gruppe, hvor der både skal være plads til at arbejde koncentreret og samtidig have det sjovt og indgå nye venskaber. Selvom det med garanti var nogle trætte unge mennesker, der kom hjem efter de to dage, virkede det som om, at det ikke kun var os og projektet, der kunne tage en masse med os hjem – både tanker og refleksioner omkring egne ressourcer, hvordan omverdenen kan være med til at se potentialerne i disse og ikke mindst nye venskaber, blev lagt i rygsækken sammen med det våde badetøj og de beskidte sokker.

Det var en fantastisk gruppe unge mennesker, som vi havde fornøjelsen af at møde og arbejde sammen med i de to dage i sommerhuset på Falster. Vi vil derfor gerne sige de unge tusind tak for deres indsats, og ikke mindst for at dele deres erfaringer og viden med os. Vi glæder os til at viderebringe denne viden både i og uden for projektet.