Om os

Hanne Warming – Projektleder

logo

Hanne er professor i Socialvidenskab med særlige forskningsopgaver indenfor feltet ’Børns liv, deltagelse og medborgerskab i globaliserede samfund’ ved Institut for Samfund og Globalisering på RUC. Hun har gennem en årrække forsket i barndom, herunder i børns hverdagsliv, samt socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge, ofte med fokus på børnenes og de unges egne erfaringer, holdninger og synspunkter, og ofte i samarbejde med praktikere, organisationer og forvaltninger på området.

Læs mere om Hannes forskning her.

Signe Fjordside – Ph.d.-studerende

logo

Signe er uddannet cand.scient.soc. i ‘Socialvidenskab’ og ‘Pædagogik og Uddannelsesstudier’ fra Roskilde Universitet (2010). Signe har været tilknyttet projektet siden opstarten i efteråret 2012. De første par år som forskningsmedarbejder og siden juli 2014 som Ph.d.-studerende. I sin Ph.d. undersøger hun, hvordan implementeringen af projektets nye tankemåde og tilgang til arbejdet med børn og unge i udsatte livssituationer, henholdsvis muliggøres eller begrænses af de organisatoriske rammer, logikker og praksisformer.
Signes overordnede interesse er forskning og socialt arbejde med udsatte børn og unge – herunder særligt udvikling og afprøvning af inddragelses- og empowerment-orienterede aktiviteter. Signe har tidligere arbejdet i Børnerådet, hvor hun primært har beskæftiget sig med børne- og ungeinddragelse.

Læs mere om Signes forskning her.

Manon Lavaud – Ph.d.-studerende

logo

Manon er uddannet cand.soc. i ‘Socialvidenskab’ og ‘Kultur- og Sprogmødestudier’ fra Roskilde Universitet (2013). Manon har været tilknyttet projektet siden efteråret 2012, først som studentermedhjælper, siden som forskningsmedarbejder og har siden juli 2014 været ansat som Ph.d.-studerende på projektet. I sit Ph.d.-projekt følger hun 15 børn og unge, og undersøger hvilken betydning den måde, som andre møder dem på, har for deres syn på sig selv, samt hvorvidt dette forandrer sig i løbet af udviklingsprojektet. Ph.d.-projektet indgår som en integreret del af dette projekts følgeforskning.
Generelt set interesserer Manon sig for socialt arbejde og udsatte gruppers deltagelse i samfundet. Hun har erfaring med kvalitative såvel som kvantitative metoder og har tidligere også været tilknyttet projektet ‘Tillid i socialt arbejde med børn og unge’, ledet af Hanne Warming

Læs mere om Manons forskning her.

Sara Romme Rasmussen – Studentermedhjælper

logo

Sara har en 1-fags bachelor i ‘Socialvidenskab’ ved Roskilde Universitet (2015). Hun er tilknyttet dette forskningsprojekt som studentermedhjælper, hvor hun blandt andet er ansvarlig for vedligeholdelse af hjemmesiden, transskribering af interviews, litteratursøgninger mv.

Rosa Haumark Carlsen – Studentermedhjælper

logo

Rosa har en 2-fags bachelor i ‘Socialvidenskab’ og ‘Pædagogik og Uddannelsesstudier’ ved Roskilde Universitet (2015). Som studentermedhjælper er hun tilknyttet dette forskningsprojekt, hvor hun bl.a. er ansvarlig for vedligeholdelse af hjemmesiden.