Aktiviteter

Under de forskellige faner kan du finde en liste over de aktiviteter, der har været i forbindelse med projektet.
Dette omfatter workshops, oplæg for studerende, praktikere og politikere, oplæg på videnskabelige konferencer, skriftlige publikationer samt gæsteoplæg fra udenlandske forskere.

En tidsplan og oversigt over de aktiviteter, der er forbundet med de forskellige delprojekter, kan ses her.