Workshops

I forbindelse med delprojekt 1 afholdes tre eksplorative workshops. De tre workshops er således en del af projektets indledende undersøgelse af erfaringer, muligheder, dilemmaer og udfordringer i forhold til at arbejde med de særlige egenskaber, som udsatte børn udvikler, som potentiel ressource i deres videre udvikling.

At sætte idéer på spil er en integreret del af delprojekt 1, hvilket vi bl.a. gør i vores workshops, hvor vi inviterer deltagerne til sammen med os at tænke kreativt og komme med konkrete bud på hvordan det ‘særlige’ kan ses som en ressource.

De tre workshops er inspireret af fremtidsværkstedsmetodens faseopdeling i en kritikfase, en utopifase og en realiseringsfase. I de tre workshops arbejdes der med i første omgang at frembringe en række kritiske erfaringsbeskrivelser af udsatte børn og unge. Dernæst vendes disse på hovedet, og der søges efter ressourcerne og styrkerne i disse, ellers negative, beskrivelser. Afslutningsvis arbejdes der med konkrete løsningsforslag eller handleanvisninger til de professionelle, der arbejder med denne gruppe af børn og unge.

Formålet med de tre fremtidsværksteds-inspirerede workshops er således at få indsigt i deltagernes erfaringer og visioner samt at inddrage dem i den kreative tænkning i projektet.

Hvordan, dette arbejde gribes an, varierer fra workshop til workshop. Da der er forskel på hvilke arbejdsmetoder, der bringes i spil alt efter deltagergruppen. I vores unge-workshop har vi fx afsat mere tid. Hvilket bevirker, at vi har kunnet åbne op for en række mere kreative arbejdsformer, som øger deltagelsens kvalitet for de deltagere, hvis fortrukne kommunikationsform ikke er skrift og tale.

  • Workshop 1: Voksne med personlig erfaringer med anbringelse
  • Workshop 2: Professionelle, der arbejder med udsatte børn og unge
  • Workshop 3: Unge der er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution eller på opholdssted