Konference november 2017

Som afslutning på forskningsprojektet “Det ‘særlige’ som potentiel ressource” afholdes der en konference den 23. november 2017. På konferencen samles der op på projektets resultater, og der præsenteres spændende faglige oplæg. Som deltager får du hands-on erfaring med det dobbelte blik og mulighed for at indgå i relevante praksisnære drøftelser.

Deltagelse koster 900 kr. inklusiv forplejning og bogen “Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner” udgivet ved Akademisk Forlag til en værdi på 249,95 kroner. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her

Slides fra konferencen:

 

Baggrundsmateriale:
Bogen Det dobbelte blik – Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner / Hanne Warming, Signe Fjordside, Manon Alice Lavaud. Akademisk Forlag (2017). Bogen kan bestilles her.
I bogen indgår også følgende bilag og kopiark: